Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 26 Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm

  • A. Vua quan, quý tộc, binh lính
  • B. Vua, quan lại, tướng lĩnh và thương nhân giàu có
  • C. Vua, địa chủ và cường hào
  • D. Vua, quý tộc, lãnh chúa phong kiến
 • Câu 2:

  Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?

  • A. Tình yêu thương con của bà mẹ
  • B. Ví quan lại như bọn giặc cướp
  • C. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn
  • D. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo
 • Câu 3:

  Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là

  • A. Phan Bá Vành
  • B. Lê Văn Khôi
  • C. Cao Bá Quát
  • D. Nông Văn Vân
 • Câu 4:

  Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

  • A. 1854 – 1855
  • B. 1833 – 1835
  • C. 1821 – 1854
  • D.  1835 – 1855
 • Câu 5:

  Ý không phản ánh đúng chính xác điểm khác biệt của phát triển đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước là

  • A. Số lượng các cuộc đấu tranh lớn hơn rất nhiều
  • B. Diễn ra trên khắp cả nước, có cả các cuộc nổi dậy của binh lính, các dân tộc thiểu số,…
  • C. Diễn ra liên tục, phong trào này chưa chấm dứt thì phong trào khác lại nổi lên
  • D. Các phong trào diễn ra liên tục vào cuối triều đại
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn