YOMEDIA

Bài tập 4 trang 90 SGK Lịch sử 10

Giải bài 4 tr 90 sách GK Sử lớp 10

Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV:

STT Triều đại Thời gian
1 Ngô 939-967
2 Đinh 968-980
3 Tiền Lê 980-1009
4 1010-1225
5 Trần 1225-1400
6 Hồ 1400-1407
7 Lê Sơ 1428-1527

 

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA