YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 95 SGK Lịch sử 10

Giải bài 3 tr 95 sách GK Sử lớp 10

Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả:

  • Giai cấp thống trị ngày càng mở rộng ruộng đất tư hữu với những điền trang rộng lớn của các quý tộc nhà Trần. Vua quan ngày càng ăn chơi xa xỉ, không quan tâm đến đời sống của nhân dân.
  • Cuộc sống nhân dân ngày càng khổ cực, phải bán ruộng đất và con cái làm nô tì. Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.
  • Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chống nhà Trần đã nổ ra mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XIV, đẩy nhà Trần đến chỗ suy vong.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 95 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON