YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 30 SBT Lịch sử 10 Bài 6

Bài tập 3 trang 30 SBT Lịch sử 10 Bài 6

Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời và phát triển cao, chủ yếu gồm:
  • Tôn giáo (Phật giáo và Hindu giáo) cùng với những tập tục và các lễ nghi tôn giáo;
  • Cùng với tôn giáo là nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp hình núi, lăng mộ hình bát úp, bán cầu;
  • Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hinđu giáo qua các thời kỳ, các phong cách kiểu dáng;
  • Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn, dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa-li dùng để viết kinh Phật.
 • Từ chữ viết mà văn học Hindu và văn học truyền thống được ghi lại, được sáng tạo, như hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, các tác phẩm của Ka-li-đa-sa như Sơ-kun-tơ-la…
 • Người Ấn Độ đã mang văn hoá, đặc biệt là văn học truyền thống của mình, truyền bá ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rất rõ rệt, mà còn cố học hỏi văn hoá truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là học và sử dụng chữ cổ Ấn Độ, rồi từ đó sáng tạo ra chữ viết của mình.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 30 SBT Lịch sử 10 Bài 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON