YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 173 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 173 sách GK Sử lớp 10

Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa vì:

  • Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc, là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hoá của chính quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt, cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh...
  • Các nước tư bản phát triển đi trước như Anh, Pháp có rất nhiều thuộc địa, trong khi các nước tư bản mới có nền kinh tế phát triển không kém Anh. Pháp, thậm chí một số ngành còn vượt hai nước này như Đức, Mĩ thì lại không có hoặc có rất ít thuộc địa. Do đó, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc tranh chấp thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt, dẫn đến những cuộc chiến tranh nhằm phân chia lại thuộc địa.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 173 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON