YOMEDIA
NONE

Giải bài 10.3 trang 17 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 10.3 trang 17 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Một số chất khí có mùi thơm toả ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

A. Dễ dàng nén được.

B. Không có hình dạng xác định.

C. Có thể lan toả trong không gian theo mọi hướng.

D. Không chảy được.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.3

Hướng dẫn giải

Thể khí: Có hình dạng của vật chứa nó, dễ dàng lan tỏa trong không gian theo mọi hướng, dễ bị nén.

Lời giải chi tiết

Thể hiện tính chất dễ dàng lan tỏa trong không gian nên dù không đứng gần ta vẫn ngửi thấy mùi hoa thơm

=> Đáp án C

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 10.3 trang 17 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON