YOMEDIA
NONE

Giải bài 10.11 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 10.11 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Ở nhiệt độ phòng: oxygen, nitrogen, carbon dioxide ở thể khí; nước, dầu, xăng ở thể lỏng, Hãy cho biết nhiệt độ sôi của các chất trên cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ phòng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.11

Hướng dẫn giải

Khi chất đạt đến nhiệt độ sôi thì thể lỏng sẽ chuyển thành thể khí

Lời giải chi tiết

- Tại nhiệt độ phòng: oxygen, nitrogen, carbon dioxide đã là ở thể khí

=> Nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ phòng

- Tại nhiệt độ phòng: nước, xăng, dầu vẫn ở thể lỏng

=> Cần phải tăng nhiệt độ cao hơn mới chuyển thành thể khí

=> Nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ phòng

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 10.11 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON