YOMEDIA
NONE

Giải bài 10.4 trang 18 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 10.4 trang 18 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Cho 3 chiếc cốc được đặt như Hình 10.1:

Đổ nước vào cốc đến vị trí có mũi tên. Hãy vẽ bề mặt của mực nước trong cái cốc này. Có thể làm thí nghiệm để kiểm chứng: đánh dấu một vị trí trên thành cốc. Đặt cốc như mô tả trên Hình 10.1. Đổ nước đến vị trí đã đánh dấu và quan sát bề mặt nước.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.4

Hướng dẫn giải

- Nước là chất lỏng có thể rót và chảy tràn trên bề mặt

- Bề mặt nước song song với mặt bàn

Lời giải chi tiết

Bề mặt nước phẳng, nằm ngang, song song với mặt bàn:

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 10.4 trang 18 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON