YOMEDIA
NONE

Giải bài 10.12 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 10.12 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Chuẩn bị 3 chất lỏng: cồn y tế, nước và dầu ăn. Nhỏ một giọt mỗi chất lỏng lên bề mặt kính và quan sát. Hãy cho biết:

a) Chất lỏng nào bay hơi nhanh nhất, chất lỏng nào bay hơi chậm nhất?

b) Sự bay hơi nhanh hay chậm có mối liên hệ thế nào với nhiệt độ sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của các chất lỏng đó như sau:

Chất

Nhiệt độ sôi (oC)

Dầu ăn

Khoảng 300

Nước

100

Cồn y tế

Khoảng 78

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.12

Hướng dẫn giải

a) Cồn y tế > Nước > Dầu ăn

b) Sự sôi cũng là quá trình bay hơi chất

Lời giải chi tiết

a) Cồn y tế bay hơi nhanh nhất. Dầu ăn bay hơi chậm nhất

b)

- Chất có nhiệt độ sôi càng thấp thì bay hơi càng nhanh

- Chất có nhiệt độ sôi càng cao thì bay hơi càng chậm

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 10.12 trang 19 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON