YOMEDIA

Dương Đang Đi Đái's Profile

Dương Đang Đi Đái

Dương Đang Đi Đái

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Dương Đang Đi Đái đã đặt câu hỏi: hóa học 8 đề ôn tập Cách đây 3 năm

  Câu 3: Một bình phản ứng chứa 0,896 lít khí oxi (đktc). Với lượng oxi đó có thể tác dụng với:

  a. Hoặc bao nhiêu gam bột sắt?

  b. Hoặc bao nhiêu gam bột magie?

  c. Hoặc bao nhiêu gam photpho?

  d. Hoặc bao nhiêu gam sắt (II) sunfua (FeS)?

  Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam bột magie trong không khí.

  a. Tính khối lượng magie oxit thu được?

   

  b. Tính thể tích oxi và thể tích không khí (đktc) cần dùng?

  Câu 5: Đốt cháy 3,6 gam một kim loại R có hóa trị II thu được 6 gam oxit của nó.

  a. Viết PTHH xảy ra?   

  b. Xác định kim loại R

   

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF