YOMEDIA

IM SHEF LOL's Profile

IM SHEF LOL

IM SHEF LOL

01/01/1990

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 30
Điểm 66
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (42)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • IM SHEF LOL: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • IM SHEF LOL: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
  • IM SHEF LOL: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF