RANDOM

Trần Đức Huy's Profile

Trần Đức Huy

Trần Đức Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 8
Điểm 54
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết \(\dfrac{{16}}{x} = \dfrac{x}{{25}}\)? Cách đây 3 tháng

  Ta có : 16/x=x/25

  =>    16.25=x.x

             400=x2

  =>    x=20 hoặc x=-20

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong câu: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cách đây 3 tháng

  *ẨN DỤ,ĐỐI LẬP

  =>ND:- Gần mực thì đen, mực là một chất lỏng có màu đen dùng để viết chữ, chẳng may học trò vấy phải vào quần áo tay chân thì bị bẩn, rửa khó ra=> phải cẩn thận khi dùng nó.
  - Gần đèn thì sáng, có nhiều loại đèn, nhìn chung loại đèn nào cũng mang lại ánh sáng cho người dùng=> đèn có ích cho mọi người.
  Nghĩa khác, mực tượng trưng cho một vật xấu xa, cần phải tránh xa, đèn đại diện cho người tốt, việc tốt cần noi theo.

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(4^5:2^6\)? Cách đây 3 tháng

  Câu 7, 45 : 26= (22): 26=22.5 : 26=210:26=210-6=24=16

  Câu 8, 27.93/65.82=27.(32)3/(2.3)5.(23)2=27.36/25.35.26=1.3/1.24=3/24=3/16

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n biết \(( -3 )^3 . ( -3 )^n = 243\) Cách đây 3 tháng

  Bạn Phạm Linh sai rồi mủ n chứ đâu phải nhân với n

   

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tính số đo góc MON? Cách đây 3 tháng

  180 độ hoặc 90 độ

   

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Quyền được bảo vệ trẻ em không bao giờ có quyền sau đây? Cách đây 3 tháng

  tất cả đều đúng

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau? Cách đây 3 tháng

  a, so le trong

  b, đồng vị

  c, so le ngoài

  d, trong cùng phía

  e, ngoài cùng phía

  f, góc yAN và góc MNA

  g, góc ANM và góc ACB

  h, góc MNC và góc BCN

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm n biết \(( -3 )^3 . ( -3 )^n = 243\) Cách đây 3 tháng

  Ta có (-3)3.(-3)n=243

      ⇔ -27 . (-3)n=243

                  (-3)n=243:(-27)

                  (-3)n=-9

  Mà -9 không thể viết dưới dạng (-3)n được

  Vậy ta không thể tìm n thỏa mãn điều kiện trên

   

   

 • Trần Đức Huy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm a, b biết: 11.a=5.b và a-b=24 Cách đây 3 tháng

  Ta có: 11.a=5.b

  ⇔ 11/5=a/b

  Mà: a-b=24 và 11.a=5.b

  •  Với a, b khác dấu thì 11.a không bằng 5.b
  •  Với a, b cùng dấu thì 11.a bằng 5.b

  Suy ra: 44/20=a/b hoặc -44/-20=a/b

  ⇒ a=44 và b=20 hoặc a=-44 và b=-20

  Mà -44-(-20)=-24(không thỏa mãn điều kiện trên)

  Vậy a=44; b=20

Điểm thưởng gần đây (24)

 • Trần Đức Huy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Trần Đức Huy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Trần Đức Huy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Trần Đức Huy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
 • Trần Đức Huy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Đức Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Trần Đức Huy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Trần Đức Huy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Trần Đức Huy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Trần Đức Huy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)