YOMEDIA

Nguyễn Mỹ Ngọc's Profile

Nguyễn Mỹ Ngọc

Nguyễn Mỹ Ngọc

02/06/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 4
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Nguyễn Mỹ Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Nêu khái niệm của giới hạn sinh thái? Cách đây 2 năm

  - Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

  - Giới hạn sinh thái bao gồm 2 khoảng là: khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu.

 • Nguyễn Mỹ Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Loài cá rô phi ở nước ta có khoảng giới hạn sinh thái như thế nào? Cách đây 2 năm

  - Ở CÁ RÔ PHI:

    + Giới hạn sinh thái từ: 5,6oC -  42OC

    + Khoảng chống chịu giới hạn dưới là: 5,6OC - 20OC

    + Điểm gây chết giới hạn dưới: 5,6OC

    + Khoảng thuận lợi là: 20OC -35OC

    + Khoảng chống chịu giới hạn trên là: 35OC - 42OC

    + Điểm cực thuận:30OC

    + Điểm gây chết giới hạn trên là: 42oC

   

 • Nguyễn Mỹ Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Sinh vật có những loại môi trường sống nào? Cách đây 2 năm

  - Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật gồm: 

                      + Môi trường cạn ( môi trường trên mặt đất và lớp không khí )

                      + Môi trường nước

                      +  Môi trường đất

                      + Môi trường sinh vật bao gồm tất cả các sinh vật ( kể cả con người )

   

                   

 • Nguyễn Mỹ Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Nêu định nghĩa ổ sinh thái của loài? Cách đây 2 năm

  - Ổ sinh thái của một loài là một "khoảng không gian sinh thái" mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển lâu dài.

  - Ổ sinh thái của một loài khác nơi ở của chúng 

             + Nơi ở chỉ là: nơi cư trú

             + Ổ sinh thái biểu hiện: cách sinh sống của loài đó

 • Nguyễn Mỹ Ngọc đã đặt câu hỏi: Giúp giải hộ 10 câu trác nghiệm này vs ạ! Cách đây 2 năm

  A. sinh sản là tối đa.                             B. tử vong là tối đa.

   

  C. tăng trưởng là tối đa.                       D. tử vong là tối thiểu.

   

Điểm thưởng gần đây (7)

 • Nguyễn Mỹ Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Mỹ Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON