ON
YOMEDIA

Lương Minh Ngọc's Profile

Lương Minh Ngọc

Lương Minh Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 16
Điểm 100
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (18)

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Choose the underlined part that needs correction. Cách đây 7 tháng

  C. by himself --> By myself 

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: choose the correct option A, B or C to complete the sentences Cách đây 7 tháng

  A. Environmental

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Choose the best answer The man...to the principal is my form teacher Cách đây 7 tháng

  C. Talking

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Cách đây 7 tháng

  A. Đúng

  B. Sai

  C. Sai

  D. Đúng

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh tam giác NEK đồng dạng tam giác NPM? Cách đây 7 tháng

  a) Vì EK vuông góc NP (gt) => EKN=EKP=90o

  Xét tam giác NEK và tam giác NPM có: EKN = NMP (=90o) ; MNP: góc chung

  => Tam giác NEK ~ Tam giác NPM (g.g) 

  => NE/NP = NK/NM 

  => NE.NM = NK.NP (ĐPCM)

   

  b) Xét tam giác MNP vuông tại M có: NP2 = MN2 + MP2 (định lý Py-ta-go)

  => NP2 = 82 + 62 = 64 + 36 = 100

  => NP = 10(cm) (NP>0)

  Vì tam giác NEK ~ tam giác NPM (cmt) => NE/NP = EK/MP 

  =>EK/6 =5/10 =1/2 = 3/6 => EK = 3 cm

   

  c) Vì NE.NM = NK.NP (cmt) =>NK/NE = NM/NP

  Xét tam giác NKM và tam giác NEP có: NK/NE = NM/NP (cmt); N: góc chung

  => Tam giác NKM ~ tam giác NEP (c.g.c)

   

  d) Vì tam giác NKM ~ tam giác NEP (cmt)

  => NMK = NPE 

  Xét tam giác MOE và tam giác POK có: EMO = KPO (cmt); MOE = POK (đối đỉnh)

  => Tam giác MOE ~ tam giác POK (g.g)

  => OE/OK = OM/OP

  => OE.OP = OM.OK (ĐPCM)

   

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Cho kim loại Kẽm tác dụng vừa đủ vs dung dịch axit HCl thì thu đc 5,6 lít khí Hidro (đktc). Cách đây 7 tháng

  a. nH2 = VH2/ 22,4 = 5,6/22,4 = 0,25(mol)

  *Ta có :

  PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Tỉ lệ:   1    :    2    :    1     :   1

  Có:    0,25 → 0,5 → 0,25 → 0,25       (mol)

  *mZn = nZn . MZn = 0,25 . 65 = 16,25 (g)

  *mHCl = nHCl . MHCl = 0,5 . 36,5 = 18,25 (g)

   

  b. Phản ứng hóa học trên thuộc phản ứng thế. Dùng để điều chế khí Hidro trong phòng thí nghiệm.

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) và Q(x) theo lũy thừ giảm dần của biến? Cách đây 7 tháng

  Ta có: P(2) = a.22 + b.2 + c = 4a + 2b + c

            P(-1) = a.(-1)2 + b.(-1) + c = a - b + c

  Lại có: 5a + b + 2c = 0 => (4a + 2b + c) + (a - b + c) = 0 => 4a + 2b + c = - (a - b + c)

  Mà P(2) = 4a + 2b + c 

  => P(2) = - (a - b + c) 

  => P(2).P(-1) = - (a - b + c).(a - b + c) = -1.(a - b + c)2

  Vì (a - b + c)2 > 0, với mọi a, b, c

  => -1.(a - b + c) < 0, với mọi a, b, c

  Hay P(2).P(-1) < 0                          (ĐPCM)

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tính độ dài các cạnh của ∆DEF biết chu vi bằng 26 cm Cách đây 7 tháng

  Vì tam giác ABC ~ tam giác DEF (gt)

  => AB/DE = BC/EF = AC/DF

  => 15/DE = 20/EF = 30/DF

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

    15/DE = 20/EF = 30/DF = (15+20+30)/(DE+EF+DF) = 65/PDEF = 65/26 = 2,5

  => DE = 15/2,5 = 6 (cm); EF = 20/2,5 = 8 (cm); DF = 30/2,5 = 12 (cm)

  Vậy DE = 6 cm

        EF = 8 cm

        DF = 12 cm

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh tam giác AMN đồng dạng với tam giác ACB? Cách đây 7 tháng

  Theo mk thì 2 tam giác đó đồng dạng khi và chỉ khi tam giác ABC cân tại A, hoặc không thì Tam giác AMN đồng dạng với Tam giác ABC.

  Bạn nên xem lại đề. =)

 • Lương Minh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm hai số biết tổng của chúng là 321 và tổng của \(\frac{5}{6}\) số này và 2,5 số kia là 21? Cách đây 8 tháng

   Gọi 2 số cần tìm lần lượt là a, b (a, b thuộc R)

   Theo đề bài, ta có: (5a)/6 + 2,5b =21

  <=> 2,5b = 21 - (5a)/6    (1)

   Lại có a+b=321    (*)

  <=> 2,5a + 2,5b = 802,5   (2)

  Thay (1) vào (2), ta được: 2,5a + 21 - (5a)/6 = 802,5

  <=> (5a)/3 + 21 = 802,5

  <=> (5a)/3 = 781,5

  <=> a = 468,9       (**)

   Thay (**) vào (*), ta được: 468,9 + b = 321

  <=> b = -147,9

   Vậy 2 số cần tìm là 468,9 và -147,9

   

Điểm thưởng gần đây (26)

 • Lương Minh Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Minh Ngọc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Lương Minh Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Lương Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1