ON
YOMEDIA

Dương Trí Cường Cường's Profile

Dương Trí Cường Cường

Dương Trí Cường Cường

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Dương Trí Cường Cường đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh \(\Delta MCK = \Delta MCA\)? Cách đây 7 tháng

  Xét tam giác MCK và tam giác MCA có:                                                                                       KC=AC                                                                                                                         góc KCM= góc ACM                                                                                                         CM là chung                                                                                                                   => tam giác MCK=tam giác MCA                                       

 • Dương Trí Cường Cường đã trả lời trong câu hỏi: Đặt câu chủ động và chuyển thành câu bị động bằng 2 cách Cách đây 7 tháng

  hình như có gì đó sai sai bạn ạ

 • Dương Trí Cường Cường đã trả lời trong câu hỏi: Thế nào là đa thức một biến. Cho ví dụ và chỉ ra bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức Cách đây 7 tháng

  đa thức 1 biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.                                                                           VD:

 • Dương Trí Cường Cường đã trả lời trong câu hỏi: Hãy đặt một câu có cả l và n gồm ít nhất 5 tiếng. Cách đây 7 tháng

  nghĩa là sao thế bạn

 • Dương Trí Cường Cường đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh \(\Delta MCK = \Delta MCA\)? Cách đây 7 tháng

  Bạn ơi, bạn thử xem lại đề xem có nhầm lẫn không nhé có vẻ là 2 điểm trùng nhau đấy

   

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Dương Trí Cường Cường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Dương Trí Cường Cường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Dương Trí Cường Cường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Dương Trí Cường Cường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1