ON
YOMEDIA

Thien Tran's Profile

 Thien Tran

Thien Tran

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Thien Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Thien Tran: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1