ON
YOMEDIA

Nguyen Baongan's Profile

Nguyen Baongan

Nguyen Baongan

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 9
Điểm 33
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (9)

  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyen Baongan: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Baongan: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Baongan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Baongan: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1