ON
YOMEDIA

Nguyễn Đức Chung's Profile

 Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 2
Điểm 9
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyễn Đức Chung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Đức Chung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Đức Chung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Đức Chung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Đức Chung: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1