ON
YOMEDIA

Lê Nguyễn Thiện Nhân's Profile

Lê Nguyễn Thiện Nhân

Lê Nguyễn Thiện Nhân

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Lê Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời trong câu hỏi: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là gì ? Cách đây 1 năm

  Nó có ở trong sách bạn ạ

 • Lê Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x và y biết x/3=y/5 và x+y=16 Cách đây 1 năm

  Ta có: \frac{x}{3}=\frac{y}{5} và x+y=16

   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

          \frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{16}{8}=\frac{2}{1}=2

  => x=2*3=6

          y=2*5=10

                     Vậy x=6;y=10

                                           

   

 • Lê Nguyễn Thiện Nhân đã đặt câu hỏi: Cho hỏi bài này làm thế nào nhé! Cách đây 1 năm

  Cho a- b2 chia hết cho 3

  Vậy a và b là số nào?

  (Chẵn hay lẻ?) 

   

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Lê Nguyễn Thiện Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Nguyễn Thiện Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Nguyễn Thiện Nhân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1