ON
YOMEDIA

jeon jungkook bts 's Profile

jeon jungkook bts

jeon jungkook bts

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 17
Điểm 90
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (28)

 • jeon jungkook bts đã đặt câu hỏi: giúp mk với Cách đây 1 năm

  hãy nêu khái niệm thành ngữ và tục ngữ

  so sánh

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Tai sao nói thế giới của chúng ta rộng lớn và đa dạng Cách đây 1 năm

  Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng. Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao Châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe doạ ? Cách đây 1 năm

  Bùng nổ dân số và hạn hán triền miên là nguyên nhân làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Còn đại dich AIDS đang đe dọa sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi.

 • jeon jungkook bts đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 1 năm
  Nhận xét sự thay đổi dân số Châu Phi trong giai đoạn từ 1990-2011( đơn vị triệu người)

 • jeon jungkook bts đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 1 năm
  Nhận xét sự thay đổi dân số Châu Phi trong giai đoạn từ 1990-2011( đơn vị triệu người)

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, lồi, lõm? Cách đây 1 năm

  ảnh tạo bởi gương phẳng thì bằng vât.

  ảnh tạo bởi gương cầu lồi thì bé hơn vât

  ảnh tạo bởi gương cầu lõm thì lớn hơn vât

   

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Thế nào là tần số dao động? Cách đây 1 năm

  tầng số giao động là số giao động của 1 vật trong 1 giây

  đó

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Làm tròn số 0,7126 đến chữ số thập phân thứ 3 Cách đây 1 năm

  đây này đáp án đó

  0.713

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Khái niệm từ đồng nghĩa Cách đây 1 năm

  mk mới hok xong nè

  Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau

  Có 2 loại từ đồng nghĩa là từ đồng nghĩa hoàn toàn và tù đồng nghĩa không hoàn toàn.

 • jeon jungkook bts đã trả lời trong câu hỏi: Lớp lưỡng cư khác lớp cá điểm nào? Cách đây 1 năm

                                       Lớp lưỡng cư                                                                               Lớp cá

  Môi trường sống          Vừa ở nước vừa ở cạn                                                              Sống ở nước

  Di chuyển                        Bằng 4 chi                                                                             Bằng vây

  Hệ hô hấp                  Bằng phổi và da                                                                           Bằng mang

  Hệ tuần hoàn       Tim 3 ngăn,2 vòng tuần hoàn, máu pha             Tim 2 ngăn,1 vòng tuần hoàn,máu đỏ thẫm

   

Điểm thưởng gần đây (22)

 • jeon jungkook bts : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • jeon jungkook bts : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • jeon jungkook bts : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1