ON
YOMEDIA

Lê Nhật's Profile

Lê Nhật

Lê Nhật

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 5
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (8)

Hoạt động gần đây (14)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Lê Nhật: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhật: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhật: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Nhật: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Nhật: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Nhật: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Nhật: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Nhật: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 Mặt phẳng tọa độ) (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1