ON
YOMEDIA

Tuyền Nguyễn Trần Kim's Profile

Tuyền Nguyễn Trần Kim

Tuyền Nguyễn Trần Kim

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 15
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (11)

  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tuyền Nguyễn Trần Kim: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1