ON
YOMEDIA

Le Duy's Profile

Le Duy

Le Duy

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 5
Điểm 30
Kết bạn

Bạn bè (8)

Hoạt động gần đây (17)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Le Duy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Le Duy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Le Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Le Duy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Le Duy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Le Duy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Le Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Le Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Le Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Le Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1