ON
YOMEDIA

Damg Pham's Profile

 Damg Pham

Damg Pham

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 4
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Damg Pham: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Damg Pham: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Damg Pham: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Damg Pham: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Damg Pham: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Damg Pham: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Damg Pham: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Damg Pham: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1