ON
YOMEDIA

phượng HT's Profile

phượng HT

phượng HT

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • phượng HT: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • phượng HT: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • phượng HT: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • phượng HT: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1