YOMEDIA

Đinh Như Ngọc's Profile

Đinh Như Ngọc

Đinh Như Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 33
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (9)

  • Đinh Như Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Đinh Như Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Đinh Như Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Đinh Như Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Đinh Như Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 5 Chuyển động tròn đều) (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Đinh Như Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Đinh Như Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 2 Chuyển động thẳng đều) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Đinh Như Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 1 Chuyển động cơ) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Đinh Như Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Bài toán và thuật toán - Tin học 10) (+3đ) Cách đây 1 tháng