ON
YOMEDIA

Nguyên Yem's Profile

Nguyên Yem

Nguyên Yem

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 11
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Nguyên Yem: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyên Yem: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyên Yem: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyên Yem: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyên Yem: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyên Yem: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1