ON
YOMEDIA

Tay Le's Profile

 Tay Le

Tay Le

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 9
Điểm 31
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Tay Le: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Tay Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Tay Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Tay Le: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tay Le: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tay Le: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tay Le: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Tay Le: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1