YOMEDIA

tong van tam's Profile

tong van tam

tong van tam

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 29
Điểm 150
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (30)

Điểm thưởng gần đây (41)

  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 6 Bài trình chiếu đầu tiên của em) (+2đ) Cách đây 22 giờ
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 7 Tin học và xã hội) (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • tong van tam: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 Bảo vệ thông tin máy tính) (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày