YOMEDIA

Quỳnh Ngô's Profile

Quỳnh Ngô

Quỳnh Ngô

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Quỳnh Ngô đã đặt câu hỏi: đề thi vật lí lớp 9 Cách đây 4 năm

  Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm, được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 15cm, điểm A nằm trên trục chính.
  a, khi đặt vật AB cách thấu kính 20cm thì cho ảnh thật. Hãy cho biết lọa thấu kính? Vẽ hình, xác định vị trí và chiều cao của ảnh.
  b, nếu dịch chuyển vật AB một đoạn 10cm lại gần thấu kính thì ảnh có đặc điểm như thế nào? Vì sao?

 • Quỳnh Ngô đã đặt câu hỏi: đề thi vật lí lớp 9 Cách đây 4 năm

  Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm, được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 15cm, điểm A nằm trên trục chính.
  a, khi đặt vật AB cách thấu kính 20cm thì cho ảnh thật. Hãy cho biết lọa thấu kính? Vẽ hình, xác định vị trí và chiều cao của ảnh.
  b, nếu dịch chuyển vật AB một đoạn 10cm lại gần thấu kính thì ảnh có đặc điểm như thế nào? Vì sao?

 • Quỳnh Ngô đã đặt câu hỏi: đề thi vật lí lớp 9 Cách đây 4 năm

  Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm, được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 15cm, điểm A nằm trên trục chính.
  a, khi đặt vật AB cách thấu kính 20cm thì cho ảnh thật. Hãy cho biết lọa thấu kính? Vẽ hình, xác định vị trí và chiều cao của ảnh.
  b, nếu dịch chuyển vật AB một đoạn 10cm lại gần thấu kính thì ảnh có đặc điểm như thế nào? Vì sao?

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF