ADMICRO

yenhai1710 's Profile

yenhai1710

yenhai1710

17/10/2002

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 9
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (12)

  • yenhai1710 : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • yenhai1710 : câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • yenhai1710 : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • yenhai1710 : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
ADMICRO

 

ON