AMBIENT

Vũ Ngọc Trường's Profile

Vũ Ngọc Trường

Vũ Ngọc Trường

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Bài tâp vận dụng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặr nước 50cm hỏi ảnh của mặt nước bao nhiêu

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Bài tâp vận dụng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặr nước 50xm hỏi ảnh của mặt nước bao nhiêu

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Bài tâp vận dụng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặr nước 50xm hỏi ảnh của mặt nước bao nhiêu

 • Vũ Ngọc Trường đã trả lời trong câu hỏi: Vật được chiếu sáng là gì ? Cách đây 6 tháng

  Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Định luận phản xạ ánh sáng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặt nước 50cm hỏi cây cách mặt nước bao nhiêu

   

   

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Định luận phản xạ ánh sáng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặt nước 50cm hỏi cây cách mặt nước bao nhiêu

   

   

 • Vũ Ngọc Trường đã đặt câu hỏi: Định luận phản xạ ánh sáng Cách đây 6 tháng

  Một cái cây cao 3,7m ở gần bờ ao bờ ao cách mặt nước 50cm hỏi cây cách mặt nước bao nhiêu

   

   

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Vũ Ngọc Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng