YOMEDIA

Nguyễn Vũ Thành's Profile

Nguyễn Vũ Thành

Nguyễn Vũ Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

  • Nguyễn Vũ Thành đã đặt câu hỏi: giải pt sau Cách đây 4 tháng

    x4-3x3+6x2-5x+3=0

  • Nguyễn Vũ Thành đã đặt câu hỏi: giải pt sau Cách đây 4 tháng

    x4-9x2-2x+15=0

  • Nguyễn Vũ Thành đã đặt câu hỏi: tứ giác nội tiết Cách đây 9 tháng

    cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H kẻ hình bình hành BHCD CMR tg ABCD nt

Không có Điểm thưởng gần đây