Thanh Tuyền's Profile

Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thanh Tuyền đã đặt câu hỏi: giới hạn lớp 11 Cách đây 6 tháng

    lim ( (căn bậc 4 của (n (mũ 4) cộng 1)) - n)

Không có Điểm thưởng gần đây