Nguyễn Kim Thanh's Profile

Nguyễn Kim Thanh

Nguyễn Kim Thanh

23/04/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 51
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyễn Kim Thanh đã đặt câu hỏi: giúp mình vs mình cần gấp Cách đây 5 tháng

  vệ sinh hô hấp?lợi ích của việc hít thở sâu?

 • Nguyễn Kim Thanh đã trả lời trong câu hỏi: Giải các phương trình sau Cách đây 5 tháng

  (x2+5x)2 - 2(x2+5x)-24=0

  => (x2+5x)2 - 2(x2+5x) .1 + 1 -25=0

  => (x2+5x-1)2 -52 =0

  => (x2+5x-1-5)(x2+5x-1+5)=0

  =>(x2 +5x-6)(x2+5x+4)=0

  =>(x2-x+6x-6)(x2+x+4x+4)=0

  =>[(x2-x)+(6x-6)][(x2+x)+(4x+4)]=0

  =>[x(x-1)+6(x-1)][x(x+1)+4(x+1)]=o

  =>(x-1)(x+6)(x+1)(x+4)=0

  =>x-1=0=>x=1

      x+6=0=>x=-6

      x+1=0=>x=-1

      x+4=0=>x=-4

   

 • Nguyễn Kim Thanh đã đặt câu hỏi: giúp mình vs Cách đây 5 tháng

  những đặc điểm nổi bật về tự nhiên,dân cư,kinh tế,xã hội của khu vực đông á

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Nguyễn Kim Thanh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi giữa Học Kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2016 - 2017) (+6đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 8 - năm học 2016 - 2017) (+3đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý 8 năm học 2016-2017) (+9đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi HK1 môn Địa lý 8 năm học 2016-2017) (+9đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 8 năm 2017 - 2018) (+9đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 trường THCS Thị Trấn năm 2017 - 2018) (+9đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Kim Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng