AMBIENT

nguyễn kim lâm's Profile

nguyễn kim lâm

nguyễn kim lâm

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 0
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 - Personal Hygiene) (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 18 Hai loại điện tích) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - Neighbors) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 Định lí Py - ta - go) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 17 Sự nhiễm điện do cọ xát) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 Ếch đồng) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm tổng hợp Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - At home and away) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)) (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • nguyễn kim lâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 7 - A holiday in Nha Trang) (+1đ) Cách đây 9 tháng