ON
YOMEDIA

Trần Quỳnh's Profile

Trần Quỳnh

Trần Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Quỳnh đã đặt câu hỏi: giáo dục công dân Cách đây 2 năm

    căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

     

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1