Nguyễn Thị Nghĩa's Profile

Nguyễn Thị Nghĩa

Nguyễn Thị Nghĩa

02/03/2006

THPT Tiểu La

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thị Nghĩa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thị Nghĩa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch) (+3đ) Cách đây 1 tuần