Nguyễn Thị Ngọc Thùy's Profile

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

25/03/2007

Trường Nguyễn Huệ

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 91
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

Điểm thưởng gần đây (19)

  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi trắc nghiệm Học kì I môn Công Nghệ 6 có đáp án) (+9đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm HK1 môn Công nghệ 6 năm học 2018-2019) (+9đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi giữa Học Kì 1 môn Sinh học lớp 6 - năm học 2016 - 2017) (+9đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 6 - năm học 2016 - 2017) (+9đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 42 Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm) (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài thực hành 3 Các thao tác với thư mục) (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài thực hành 2 Làm quen với Windows) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 17 Vận chuyển các chất trong thân) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 12 Biến dạng của rễ) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thị Ngọc Thùy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 18 Biến dạng của thân) (+3đ) Cách đây 3 tháng