YOMEDIA

Nam Bắc Tứ Quyền's Profile

Nam Bắc Tứ Quyền

Nam Bắc Tứ Quyền

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nam Bắc Tứ Quyền đã trả lời trong câu hỏi: sóng đừng Cách đây 1 năm

    lâu thế 

  • Nam Bắc Tứ Quyền đã đặt câu hỏi: sóng đừng Cách đây 1 năm

    một dây mềm trên đoạn AB có đầu B cố định tại đầu A tạo ra 1 dao động thì trên dây có sóng truyền tới B với tốc độ 2 m/s biết phương trình sóng tới tại B là Ub=2cos10pit (cm) cho rằng sóng trên dây không đổi phương trình sóng phản xạ tại M cách đầu B một khoảng bằng 0.5m là

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nam Bắc Tứ Quyền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm