ON
YOMEDIA

Nguyễn Khoa's Profile

Nguyễn Khoa

Nguyễn Khoa

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 45
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Khoa: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1