YOMEDIA

Nguyễn Tiên's Profile

Nguyễn Tiên

Nguyễn Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 92
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Nguyễn Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Tiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Tiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1