ON
YOMEDIA

Đậu Củ's Profile

Đậu Củ

Đậu Củ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 81
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Đậu Củ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Đậu Củ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Đậu Củ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1