AMBIENT

Nguyễn Đình Sơn's Profile

Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Đình Sơn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 91
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Đình Sơn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Đình Sơn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng