AMBIENT

Đặng Vũ Tường Nhi's Profile

Đặng Vũ Tường Nhi

Đặng Vũ Tường Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Đặng Vũ Tường Nhi đã đặt câu hỏi: phương trình tiếp tuyến Cách đây 8 tháng

    Cho đường tròn x2+y2=1 và hypebol x2-y2=4

    a) Viết phương trình tiếp tuyến chung của đường tròn và hypebol.

    b) Một tiếp tuyến thay đổi của đường tròn cắt hypebol tại hai điểm A và B. Tìm quỹ tích trung điểm của AB

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Đặng Vũ Tường Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản) (+3đ) Cách đây 6 tháng