ON
YOMEDIA

Nguyễn Thiên Phong's Profile

Nguyễn Thiên Phong

Nguyễn Thiên Phong

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Nguyễn Thiên Phong đã đặt câu hỏi: hình học 9 Cách đây 3 năm

  2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .

  a,OHIM nội tiếp

  b, chứng minh A,B,D thẳng hàng 

  c, BD< hoặc bằng R+r

 • Nguyễn Thiên Phong đã đặt câu hỏi: hình học 9 Cách đây 3 năm

  2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .

  a,OHIM nội tiếp

  b, chứng minh A,B,D thẳng hàng 

  c, BD< hoặc bằng R+r

 • Nguyễn Thiên Phong đã đặt câu hỏi: hình học 9 Cách đây 3 năm

  2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .

  a,OHIM nội tiếp

  b, chứng minh A,B,D thẳng hàng 

  c, BD< hoặc bằng R+r

 • Nguyễn Thiên Phong đã đặt câu hỏi: hình học 9 Cách đây 3 năm

  2 đường tròn (O,R) và (O',r) cắt nhau tai hai điểm phân biệt A ,B .Vẽ tiếp tuyến chung MN thuộc nửa mặt phẳng chứa A có bờ OO' (M thuộc (O) ; n thuộc (O') . Dựng hình bình hành AMDN . Đường thẳng AB lần lượt cắt OO' và MN tại H và I .

  a,OHIM nội tiếp

  b, chứng minh A,B,D thẳng hàng 

  c, BD< hoặc bằng R+r

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Thiên Phong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1