Đào Vân's Profile

Đào Vân

Đào Vân

07/03/2005

Trường Tiểu học, THCS Hai Bà Trưng

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (5)

 • Đào Vân đã đặt câu hỏi: nghị luận nha Cách đây 3 tháng

  viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề môi trường hiện nay trong đó có sử dụng một câu rút gọn và một câu đặc biệt

 • Đào Vân đã đặt câu hỏi: giải hộ mik nha Cách đây 3 tháng

  cho tam giác ABC cân tại A qua B kẻ Bx vuông góc với AB qua C kẻ Cy vuông góc với AC. I là giao điểm của Bx và Cy

  a)chứng minh tam giác ABI = tam giác ACI

  b)chứng tỏ AI là đường trung trực của BC

   

 • Đào Vân đã kết bạn Nguyễn Bích Cách đây 4 tháng
 • Đào Vân đã đặt câu hỏi: cần gấp cần giai dug nha Cách đây 4 tháng
 • Đào Vân đã đặt câu hỏi: viết lại những câu sao cho nghĩa ko đổi Cách đây 4 tháng

  1. Among the fruits I like apples best.Apples are my.......................................

  2. Lan likes chicken most.Chicken...............................................

  3. She wants it to taste good. She added a little salt to the spinach. 

  4. Ba can’t smell durians, so he hates them. Ba hates durians because.............................................

  5. We should wash salads well in water.We ought ................................................