Nguyễn Bích's Profile

Nguyễn Bích

Nguyễn Bích

27/06/2000

THPT Lê Quý Đôn

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Bích đã đặt câu hỏi: nhờ các thầy cô giúp em Cách đây 4 tháng

    Tìm bộ ba số nguyên dương thỏa mãn abc = 2(ab+bc+ca)