YOMEDIA

lạc nhân ấu ấu's Profile

lạc nhân ấu ấu

lạc nhân ấu ấu

24/05/2009

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • lạc nhân ấu ấu đã trả lời trong câu hỏi: Tìm ước của -12,-10,17,-11. Cách đây 4 tháng

  a,* Ư(-12)={-1:-2;-3;-4;-6;-12;1;2;3;4;6;12}

     * Ư(-10)={-1;-2;-5;-10;1;2;5;10}

     * Ư(-11)={1;11}

     *Ư(17)={1;17}

  b,* ƯC(-16;24)={1;2;4;8}

  c,* BCNN{-8;7}=56

Điểm thưởng gần đây (1)

 • lạc nhân ấu ấu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON