Mỹ Hoa's Profile

Mỹ Hoa

Mỹ Hoa

30/10/2006

TH,THCS và THPT Quốc tế á Châu

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 2
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (25)

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: HELP ME!!! Cách đây 1 năm

  Tìm x,y,z biết:

  a, x = y/6 = z/3

  b, x/2 = y = z/3

  c, x/6 = y/3 = z/3

  d, x/2 = y/3 = z/4

  e, x/2 = y/-2 = z/5

  f, x/2 = y/-3 = z/4

 • Cho tam giác ABC có đường phân giác AD. Từ D vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại E. Từ E kẻ đường thẳng song song với AD cắt BC tại K.

  a, Chứng minh \widehat{EAD} = \widehat{EDA}

  b, Chứng minh EK là tia phân giác của \widehat{DEC}

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: Giúp mik vs, thứ 2 mik đi học rồi!!! Cách đây 1 năm

  Cho hệ quang học như hình vẽ. Nhận xét gì về phương của tia tới qua G1 và tia phản xạ qua G2?

  G1 G2 1 S

  30 độ 30 độ S G1 G2 1

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: Giúp mik vs, thứ 2 mik đi học rồi!!! Cách đây 1 năm

  Cho hệ quang học như hình vẽ. Nhận xét gì về phương của tia tới qua G1 và tia phản xạ qua G2?

  G1 G2 1 S

  30 độ 30 độ S G1 G2 1

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: Giúp mik vs, thứ 2 mik đi học rồi!!! Cách đây 1 năm

  Nêu cách vẽ ảnh của 1 vật thẳng AB bất kì qua GP. Nêu tính chất của ảnh A'B' ?

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: Giúp mik vs, thứ 2 mik đi học rồi!!! Cách đây 1 năm

  Nêu cách vẽ ảnh của 1 vật thẳng AB bất kì qua GP. Nêu tính chất của ảnh A'B' ?

 • Mỹ Hoa đã trả lời trong câu hỏi: giúp mình với Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa đã trả lời trong câu hỏi: Giải toán pt Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa đã trả lời trong câu hỏi: vì sao 4:3=2 Cách đây 1 năm

  vì 4 là tứ, 3 là tam. Đổi chỗ cho nhau thành tám : tư = 2

 • Mỹ Hoa đã đặt câu hỏi: HELP ME!!! Cách đây 1 năm

  Cho 1 điểm sáng S đặt trước 1 gương phẳng. Chứng minh ảnh S' đối xứng với S qua gương?

Điểm thưởng gần đây (15)

 • Mỹ Hoa: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Mỹ Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm